Kasvukykyinen

Kasvukykyinen

Organisaation kasvukykyisyys on merkittävä kriteeri vaikuttavuuden arvioinnissa, sillä se määrittää tulevaa rahoituksen tarvetta ja näin ollen lahjoitusten tehokasta käyttöä. Mikäli avustusjärjestö on arvioitu tehokkaaksi mutta saa jo riittävästi rahoitusta kustannustehokkaimpiin hyväntekeväisyyshankkeisiinsa, ei lisärahoituksella todennäköisesti saada aikaan vastaavia hyötyjä kuin jos sama lahjoitus kohdennettaisiin toiminnassaan yhtä kustannustehokkaaksi arvioidulle mutta alirahoitetulle avustusjärjestölle. Keskeistä kasvukykyisyyden ja lahjoituksella saatavan hyödyn määrittämiseksi on siis arvioida, minkälaisia vaikutuksia lisärahoituksella saataisiin aikaan kunkin järjestön piirissä. Mikäli suositeltu avustusjärjestö ei kykene käyttämään saamiaan lahjoitusvaroja riittävän nopeasti ja tehokkaasti, se voidaan poistaa suositusten piiristä.