Usein kysytyt kysymykset

Miksi suosittelemanne lahjoituskohteet koskevat juuri terveyttä ja köyhyyttä, eläinsuojelua, ilmastoa ja tulevaisuuden turvaamista?

Haluamme tarjota tietoa lahjoituskohteista, jotka vaikuttavat maailmaan tutkitusti parhaiten lahjoitettua euroa kohti. Keskitymme kertomaan niistä järjestöistä, joiden toiminta on arvioitu tehokkaaksi riippumattomien tahojen toimesta. Sivuston tieto on syntynyt avustusjärjestöjen vaikuttavuutta vertailevien järjestöjen tekemien tutkimusten tuloksena. Siksi meillä on antaa luotettavaa tietoa sellaisista avustushankkeista, jotka toimivat aloilla, joihin arviointijärjestöt ovat erikoistuneet. On mahdollista, että on olemassa muitakin aiheita, joiden eteen tehtävän työn hyväksi lahjoittaminen olisi paljon keskimääräistä vaikuttavampaa. Meillä ei kuitenkaan ole tarjota niistä luotettavaa tietoa, joten emme voi suositella niihin liittyviä järjestöjä.

Käyttämämme arvioijajärjestöt ovat itse valinneet erikoistumisalansa sen perusteella, että aiheen hyväksi tehtävä laadukas työ on globaalissa mittakaavassa erittäin merkittävää. Esimerkiksi GiveWell on erikoistunut köyhyyden vähentämiseen ja terveyden edistämiseen kehittyvissä maissa, sillä globaaleista tuloeroista johtuen niissä toimimalla voidaan saada paljon aikaan pienilläkin rahasummilla.

Kuinka kohteet on valittu?

Katso ensimmäisen kysymyksen vastausta tai lue tarkempia tietoja sivulta Kuinka kohteet on valittu.

Miksi ette suosittele suomalaisia järjestöjä?

Suosituksemme perustuvat arviointijärjestöjen tekemään tutkimukseen kaikkein vaikuttavimmista avustusjärjestöistä. Koska yksikään hyödyntämämme arviointijärjestö ei suosittele suomalaisia järjestöjä, mekään emme tee niin. Jos tunnet suomalaisen järjestön, joka mielestäsi kuuluisi kaikista tehokkaampien järjestöjen listalle, voit ehdottaa sitä arvioitavaksi sen toiminta-alan mukaisesti. Esimerkiksi köyhyyteen ja terveyteen puuttuvat hankkeet kuuluvat GiveWellille ja eläinten hyvinvoinnin edistäminen Animal Charity Evaluatorsille.

Miksi suosittelette näin pientä määrää järjestöjä?

Tarkoituksenamme ei ole ottaa kantaa kaikkien mahdollisten järjestöjen tehokkuuteen. Sen sijaan autamme lahjoittajia löytämään kaikkein tehokkaimmat järjestöt, joiden kautta lahjoittaa. Suosituksemme perustuvat puolueettomien arviointijärjestöjen tekemiin selvityksiin. Jos jonkin tietyn järjestön teho mietityttää, voit katsoa, löytyisikö se arvioijajärjestöjen (kuten GiveWell ja Animal Charity Evaluators) listalta.

Kuka sivuston on tehnyt?

Sivusto on Effective Altruism Finland -yhdistyksen projekti, jonka tarkoitus on lisätä suomenkielistä ja helposti saatavaa tietoa tutkitusti tehokkaista lahjoituskohteista. Olemme osa kansainvälistä efektiivisen altruismin yhteisöä, joka pyrkii tunnistamaan ja toteuttamaan parhaita tapoja tehdä maailmasta parempi paikka. Lahjoituksia vastaanottavien avustusjärjestöjen tehosta ja avun ohjautumisesta on saatavilla tutkimustietoa, jota hyödyntämällä voi parantaa omien lahjoitustensa vaikuttavuutta. Siksi uskomme, että tiedon tuominen helposti ymmärrettävään muotoon auttaa lahjoittajia tekemään parempia päätöksiä.

Mitä on efektiivinen altruismi?

Efektiivinen altruismi on ajattelutapa ja yhteiskunnallinen liike, jonka tarkoituksena on löytää ja panna täytäntöön parhaat tavat tehdä hyvää. Auttamisen keinoja ja menetelmiä vertaillaan tutkimustiedon ja systemaattisen ajattelun avulla, ja niistä valitaan toteutettavaksi ne, joiden kautta voidaan saada eniten hyvää aikaan käytössä olevilla resursseilla. Tehokkaiden lahjoituskohteiden tunnistaminen ja niihin lahjoittaminen on tapa auttaa oman varallisuuden kautta, mutta efektiivinen altruismi pitää sisällään myös muita auttamisen tapoja, kuten oman työuran tai vapaaehtoistyön kautta auttaminen. Lisää tietoa efektiivisestä altruismista löydät täältä.

Miten saan teihin yhteyden?

Kaikissa vaikuttavaan lahjoittamiseen ja efektiiviseen altruismiin liittyvissä kysymyksissä voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen lahjoittaminen@altruismi.fi