Miksi lahjoittaa tehokkaasti?

Enemmän apua samalla rahalla

Rahan lahjoittamisen tarkoituksena on tehdä maailmasta parempi paikka. Ehkä haluat säästää ihmishenkiä ehkäistävissä olevilta sairauksilta, lievittää eläintuotannon aiheuttamaa kärsimystä, vähentää kasvihuonekaasujen ilmastolle aiheuttamaa kuormitusta tai suojata ihmiskuntaa pandemioiden ja nälänhädän kaltaisilta katastrofeilta. Ehkä näitä kaikkia. Me haluamme auttaa sinua auttamaan niin hyvin kuin suinkin mahdollista.

Useimmat maailman avustusjärjestöt pyrkivät aidosti hyvään, ja monien työ tuottaa tulosta: sairaat saavat lääkkeitä, hiilipäästöjä vähennetään ja kansainvälisiä sopimuksia laaditaan. Eri järjestöjen toiminnan kustannustehokkuudessa on kuitenkin suuria eroja. Parhaat järjestöt voivat tehdä samalla rahalla kymmeniä kertoja enemmän hyvää kuin keskimääräiset ja satoja kertoja enemmän kuin huonoimmat samalla sektorilla toimivat järjestöt.

Mitä paremmin järjestö hyödyntää saamansa lahjoitukset, sitä enemmän apua lahjoittaja saa perille kohteeseen. Kenen tahansa olisi vaikeaa satakertaistaa hyväntekeväisyyteen lahjoittamansa rahasumma. Se ei kuitenkaan ole tarpeen, sillä saman vaikutuksen saa aikaan valitsemalla lahjoituskohteeksi jonkin maailman kustannustehokkaimmista järjestöistä. Kustannustehokkuuden ansiosta pienikin lahjoitus saa aikaan paljon hyvää.

Tällä sivustolla on tietoa tutkitusti kaikkein tehokkaimmin maailmaan vaikuttavista järjestöistä ja hankkeista. Kohteita ovat vertailleet riippumattomat arvioijajärjestöt ja hyväntekeväisyysrahastot. Niiden tarkoituksena on löytää kustannustehokkaita avustusjärjestöjä ja varmistaa, että ne toimivat paitsi luotettavasti, myös poikkeuksellisen vaikuttavasti. Vertailussa otetaan huomioon esimerkiksi hankkeiden hyödyllisyyttä tukeva tutkimustieto, järjestön toimintahistoria ja tarve lisärahoitukselle. Arviointijärjestöt tähtäävät toiminnassaan läpinäkyvyyteen, joten voit halutessasi tutustua arvioiden pohjana oleviin mittareihin ja aineistoihin arvioijajärjestöjen sivuilla.

Lue lisää arviointijärjestöistä täältä.

Tieteellinen näkökulma hyvän tekemiseen

Suurin osa maailman avustusjärjestöistä tekee työtään tarkoituksenaan aidosti auttaa avun saajia. Tehtävä on kuitenkin monimutkainen ja vaikea: vaikka hankkeesta olisi hyötyä, se ei vielä tarkoita, että hanke auttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Pahimmillaan hyvää tarkoittavat avustushankkeet saattavat päätyä jopa huonontamaan avunsaajan tilannetta.

Usein auttamisen vaikeus liittyy tutkimuksen puutteeseen. Järjestöt eivät aina arvioi toimintaansa luotettavilla mittareilla, ja siksi voi olla vaikea sanoa, mikä jonkin avustushankkeen todellinen hyöty on. Kuinka paljon vaikkapa vähentyneestä lapsikuolleisuudesta tai tuotantoeläinten parantuneista oloista johtui hankkeesta, kuinka paljon yhteiskunnan muista muutoksista?

Onneksi erilaisten avustushankkeiden tehoa voidaan tutkia tieteellisesti siinä missä muitakin ilmiöitä. Eräs toimiva menetelmä on satunnaistettujen vertailukokeiden käyttö. Samaan tapaan kuin lääketieteessä tutkitaan hoitojen ja lääkkeiden tehoa, avustushankkeitakin voidaan arvioida tarkkailemalla niiden vaikuttavuutta avustettavien joukossa ja vertaamalla tuloksia verrokkiryhmään, joka ei saanut avustusta.

Erilaisten avustushankkeiden tehoa voidaan tutkia tieteellisesti.

Täsmällinen tutkimus on tärkeää, sillä tulokset voivat yllättää. Avustustoimenpiteiden vaikutusta on tutkinut monipuolisesti muun muassa MIT-yliopiston Poverty Action Lab -tutkimuskeskus. Se on tehnyt kiinnostavia havaintoja muun muassa siitä, kuinka lasten koulussa viettämään aikaan ja siten koulutuksen toteutumiseen yhteiskunnassa voidaan tehokkaimmin vaikuttaa. Tässä tutkimuksessa löytyikin ehkä yllättävä syy koulupoissaoloihin: loismadoista johtuvat terveyssyyt. Kuten alla oleva kuvio osoittaa, suolistoloisia poistavien lääkkeiden jakelu lisäsi lasten koulussa viettämää aikaa merkittävästi enemmän kuin esimerkiksi ilmaiset koulupuvut.

Tällä sivustolla esitellyt järjestöt työskentelevät tutkitusti tehokkailla menetelmillä, ja jotkut niistä harjoittavat tutkimusta osana toimintaansa. Tukemalla avustushankkeiden tehoa vertailevia järjestöjä autat kahdella tavalla. Ensinnäkin apusi ohjautuu kohteeseen, joka toimii tämänhetkisen tiedon valossa niin tehokkaasti kuin mahdollista. Lisäksi lisäät tietoa eri avustustapojen vaikutuksesta, jotta jatkossa apu voidaan kohdistaa entistäkin paremmin ja luotettavammin.

Kun tarkoitus on auttaa, enemmän on enemmän

Vakavista ongelmista tekee osaltaan vakavia se, että niistä on haittaa monelle. Ongelmien koon hahmottaminen voi kuitenkin olla vaikeaa. Vaikka lahjoituksista kerrottaisiin paljon yksityiskohtaista tietoa, voi silti olla vaikea muodostaa mielikuvaa siitä, miten suurista ongelmista on kyse.

Ei ole sattumaa, että monesti avun perille viemisestä kerrotaan yhden ihmisen tarinan kautta: on paljon helpompaa samaistua yhteen ihmiseen kuin moneen tuhanteen. Tämän takia myös jotkin suosittelemamme järjestöt keräävät kokemuksia suoraan avunsaajilta: tästä voit tutustua GiveDirectlyn suorien rahalahjoitusten saajien kokemuksiin.

Uskomme kuitenkin, että monet haluavat auttaa mahdollisimman montaa ihmistä tai eläintä riippumatta siitä, raportoidaanko toiminnasta lukujen vai tarinoiden kautta. Kaikki suosittelemamme avustustahot työskentelevät laajojen, monia koskettavien ongelmien parissa.

Jos ongelman laajuus on sinulle erityisen tärkeä syy valita avustuskohde, saatat haluta tutustua tulevaisuuskohteisiimme. Nämä hankkeet pyrkivät hyödyttämään ihmiskuntaa nyt ja pitkällä tähtäimellä.

Apua sinne, mistä ei kerrota uutisissa

Katastrofiuutiset herättävät ihmiset lahjoittamaan rahaa: kun luemme luonnonmullistuksesta tai syttyneestä sodasta, avun tarve on selvä. Tämä kertoo ihmisten auttamishalusta ja empatiasta. Samaistumme katastrofien uhreihin ja haluaisimme helpottaa heidän oloaan vaikeassa tilanteessa.

Samaan aikaan on kuitenkin paljon ihmisiä ja eläimiä, joiden kohtaamista vaikeuksista ei kerrota uutisissa. Niissä ei ole mitään uutisoimisen arvoista, sillä samat vaikeudet ovat jatkuneet jo kauan. Näitä pitkään jatkuneita ongelmia olisi silti tärkeää lievittää.

Avusta onkin usein eniten hyötyä siellä, missä sitä ei vielä ole tarjolla. Monet tämän sivuston avustuskohteista voivat tuntua aluksi yllättäviltä: miksi juuri malarian tai suolistoloisten torjuminen olisi tärkeää, eihän niistä kirjoiteta juuri lehdissäkään? Juuri kohteiden saaman vähäisen huomion takia niillä on erityinen tarve lahjoituksille, ja ne pystyvät hyödyntämään saamiaan lahjoituksia tehokkaasti.

Avusta on usein eniten hyötyä siellä, missä sitä ei vielä ole tarjolla.

Uskomme, että monet haluavat lahjoittaa järjestöille, jotka toimivat siellä, missä muut eivät. Laiminlyötyjen kohteiden kautta voi huolehtia unohdettujen eduista.

Suosittelemme vain sellaisia kohteita, joilla on varmasti käyttöä lisärahoitukselle. Mikäli järjestön rahoitustarve jonain vuonna täyttyy, poistamme sen listalta, kunnes se pystyy jälleen hyödyntämään saamaansa rahoitusta tehokkaasti.

Jos laiminlyötyjen kohteiden tukeminen on sinulle erityisen tärkeää, suosittelemme tutustumaan eläinsuojelukohteisiimme. Nämä järjestöt työskentelevät sellaisten eläinten hyväksi, joiden puolustamiseksi suunnataan tällä hetkellä vain murto-osa eläinsuojeluun kohdistetusta rahoituksesta.

On helpompi auttaa, kun tietää, mitä tehdä

Jos tietää, mitä tehdä asialle, ei tarvitse enää kuin tehdä se. Moniin maailman ongelmiin ei tarvitse enää keksiä ratkaisua, vaan ratkaisu täytyy vain toteuttaa. Malariaan kuolee 400 000 ihmistä vuosittain, mutta keinot malarialta suojautumiseen hyttysverkkojen ja estolääkityksen kautta ovat jo olemassa. Jokainen malariakuolema on ehkäistävissä.

Monet suosittelemamme kohteet keskittyvätkin tunnettujen ratkaisujen toteuttamiseen: tiedetään, että suorat rahalahjoitukset maailman köyhimmille ihmisille menevät välttämättömään tarpeeseen ja että yrityksiin vaikuttamalla voidaan vähentää tuotantoeläinten kohtaamaa kärsimystä.

Joskus taas ei tiedetä vielä tarkasti, mikä on paras tapa auttaa. Tämän takia suosittelemme myös tutkimukseen keskittyviä lahjoituskohteita, joiden uskomme voivan tuottaa välttämätöntä tietoa niiden toimenpiteiden löytämiseksi, joilla maailman ongelmiin voidaan puuttua.

Jos ongelman ratkaistavuus nykyään tunnetuilla keinoilla on sinulle tärkeää, suosittelemme erityisesti köyhyyteen ja terveyteen keskittyviä järjestöjämme.

Tutustu järjestöihin ja lahjoita