Tutkittu

Tutkittu

Suosittelemme lahjoituskohteiksi avustusjärjestöjä, joiden työn vaikuttavuutta on tutkittu perusteellisesti ja toistuvasti. Vahvaa ja toistuvaa tutkimusnäyttöä on erityisesti terveyden edistämiseen ja käteissiirtoihin keskittyvistä ohjelmista (GiveWell 2020). Perustamme suosituksemme hyväntekeväisyyden vaikuttavuutta arvioivien järjestöjen tutkimustuloksiin. Arviointijärjestöjä ovat muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämishankkeisiin keskittyvä GiveWell, eläinten hyvinvointia edistäviä järjestöjä arvioiva Animal Charity Evaluators sekä muun muassa ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön, kehityshaasteisiin ja tulevien sukupolvien aseman turvaamiseen keskittyvä Founders Pledge. Yksin GiveWell arvioi vaikuttavuustutkimukseen käytettyjen tuntien olevan toiminnassaan yli 30 000 tuntia vuosittain (GiveWell 2021). Animal Charity Evaluators kartoitti vuoden 2021 suosituksiaan varten noin 2 800 eläinoikeuksien piirissä toimivaa järjestöä (Animal Charity Evaluators 2021).