Kustannustehokas

Kustannustehokas

Avustusjärjestöjen kustannustehokkuutta mitataan esimerkiksi yhden ihmishengen pelastamisen kustannuksella tai ohjelman piirissä olevien saamilla taloudellisilla hyödyillä. Esimerkki kustannustehokkaasta interventiosta on matokuurien antaminen kehittyvien maiden lapsille koulunkäyntiin osallistumisen parantamiseksi. Vaikka matokuurien vuosittaiset kustannukset lasta kohden voivat jäädä alle dollariin, kuurien on havaittu parantaneen niitä saaneiden myöhempiä tuntiansioita ohjelman ulkopuolelle jääneiden tulotasoon verrattuna 13 %:lla vielä 20 vuotta ohjelman päättymisen jälkeen (Hamory et al. 2020). Koska vuosittaiset kustannukset lasta kohden ovat vähäiset ja niillä on saavutettu merkittäviä ja pitkäaikaisia taloudellisia vaikutuksia, kuureja jakavien hyväntekeväisyyshankkeiden kustannustehokkuus on erittäin korkea.