Läpinäkyvä

Läpinäkyvä

Läpinäkyvyys on keskeinen arvo avustusjärjestöjen toiminnan arvioinnissa. Avustusjärjestöjen toimintaa arvioidaan sekä julkisesti saatavilla olevan tiedon että niiltä pyydettyjen selvitysten perusteella. Arviointijärjestöt edellyttävät suosittelemiltaan avustusjärjestöiltä avoimuutta ja päivittävät suosituksia hankkimansa tiedon perusteella vuosittain. Tietoja kerätään muun muassa avustusjärjestöjen toiminnan saavutuksista, meneillään olevista ja suunnitelluista ohjelmista, varainkäytöstä ja taloudellisesta tilasta, johtamisesta ja organisaatiokulttuurista. Kaikkea avustusjärjestöiltä arvioinneissa saatavaa tietoa ei tuoda julkiseksi arviointiprosessin myötä, mutta tiedot vaikuttavat suositusten myöntämiseen ja aiemmin annettujen suositusten päivittämiseen. Arvioinnit tehdään avustusjärjestöjen suostumuksella, ja osallistuessaan avustusjärjestöjen tulee hyväksyä niin positiivisten kuin negatiivistenkin arvioiden julkaiseminen niiden toiminnasta. Avustusjärjestöillä on kuitenkin mahdollisuus kieltäytyä arvioinnista tai vetäytyä prosessista sen kuluessa. Näissä tapauksissa esimerkiksi GiveWell ja Animal Charity Evaluators julkaisevat tiedon kieltäytymisestä tai vetäytymisestä sekä avustusjärjestöjen antamat tiedot päätöksen syistä.