css-tests

Enemmän apua samalla rahalla

Rahan lahjoittamisen tarkoituksena on tehdä maailmasta parempi paikka. Ehkä haluat säästää ihmishenkiä ehkäistävissä olevilta sairauksilta, lievittää eläintuotannon aiheuttamaa kärsimystä, vähentää kasvihuonekaasujen ilmastolle aiheuttamaa kuormitusta tai suojata ihmiskuntaa pandemioiden ja nälänhädän kaltaisilta katastrofeilta. Ehkä näitä kaikkia.

Me haluamme auttaa sinua auttamaan niin hyvin kuin suinkin.

Maailmassa on tuhansia järjestöjä, jotka keräävät lahjoituksia tekemänsä työn mahdollistamiseksi. Useimmat näistä järjestöistä pyrkivät aidosti hyvään, ja monien työ tuottaa myös tulosta: sairaat saavat lääkkeitä, hiilipäästöjä vähennetään ja kansainvälisiä sopimuksia eläinten oikeuksien ja ihmiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi laaditaan. Eri järjestöjen toiminnan kustannustehokkuudessa on kuitenkin suuria eroja. Parhaat järjestöt voivat tehdä samalla rahalla kymmeniä kertoja enemmän hyvää kuin keskimääräiset ja satoja kertoja enemmän kuin huonoimmat samalla sektorilla toimivat järjestöt.

Mitä paremmin järjestö pystyy hyödyntämään saamansa lahjoitukset, sitä enemmän apua lahjoittaja saa perille kohteeseen. Kenen tahansa olisi vaikeaa satakertaistaa hyväntekeväisyyteen lahjoittamansa rahasumma. Se ei kuitenkaan ole tarpeen: saman vaikutuksen saa aikaan valitsemalla lahjoituksensa kohteeksi jonkin maailman kustannustehokkaimmista järjestöistä.

Tälle sivustolle olemme koonneet tietoa tutkitusti kaikkein tehokkaimmin maailmaan vaikuttavista järjestöistä ja hankkeista. Hankkeiden vertailun ovat suorittaneet riippumattomat arvioijajärjestöt ja hyväntekeväisyysrahastot, joiden tarkoituksena on löytää kustannustehokkaita avustusjärjestöjä ja varmistaa, että ne toimivat paitsi luotettavasti, myös poikkeuksellisen vaikuttavasti. Vertailussa otetaan huomioon esimerkiksi hankkeiden hyödyllisyyttä tukeva tutkimustieto, järjestön toimintahistoria ja tarve lisärahoitukselle. Arvioijajärjestöt tähtäävät toiminnassaan läpinäkyvyyteen, joten voit halutessasi tutustua arvioiden pohjana oleviin mittareihin ja aineistoihin arvioijajärjestöjen sivuilla.

Uskomme, että luotettava tieto järjestöjen toiminnan todellisista vaikutuksista kannustaa lahjoittamaan. Kun lahjoituskohteen valitsee riippumattoman tutkimustiedon perusteella, voi olla varma siitä, että lahjoitus käytetään hyvään tarkoitukseen parhaalla mahdollisella tavalla. Kustannustehokkuuden ansiosta pienikin lahjoitus saa aikaan paljon hyvää.

Tieteellinen näkökulma hyvän tekemiseen

Suurin osa maailman avustusjärjestöistä tekee työtään tarkoituksenaan aidosti auttaa avun saajia. Tehtävä on kuitenkin monimutkainen ja vaikea: vaikka hankkeesta olisi sen kohteille hyötyä, se ei vielä tarkoita, että hanke auttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Pahimmillaan hyvää tarkoittavat avustushankkeet saattavat päätyä jopa huonontamaan avunsaajan tilannetta.

Usein auttamisen vaikeus liittyy tutkimuksen puutteeseen. Järjestöt eivät aina arvioi toimintaansa luotettavilla mittareilla, ja siksi voi olla vaikea sanoa, mikä jonkin avustushankkeen todellinen hyöty on. Kuinka paljon vaikkapa vähentyneestä lapsikuolleisuudesta tai tuotantoeläinten parantuneista oloista johtui hankkeesta, kuinka paljon yhteiskunnan muista muutoksista?

Onneksi erilaisten avustushankkeiden tehoa voidaan tutkia tieteellisesti siinä missä muitakin ilmiöitä. Eräs toimiva menetelmä on satunnaistettujen vertailukokeiden käyttö. Samaan tapaan kuin lääketieteessä tutkitaan hoitojen ja lääkkeiden tehoa antamalla niistä erilaisia versioista eri ryhmille, avustushankkeitakin voidaan arvioida tarkkailemalla niiden vaikuttavuutta avustettavien joukossa ja vertaamalla saatuja tuloksia verrokkiryhmään, joka ei saanut avustusta.

Avustustoimenpiteiden vaikutusta on tutkinut monipuolisesti MIT-yliopiston Poverty Action Lab -tutkimuskeskus. Se on tehnyt kiinnostavia havaintoja esimerkiksi siitä, millä toimenpiteillä voidaan tehokkaimmin vaikuttaa lasten koulussa viettämään aikaan. Täsmällinen tutkimus on tärkeää, sillä tulokset voivat olla yllättäviä. Kuten alla olevasta taulukosta nähdään, suolistoloisia poistavien lääkkeiden jakelu lisäsivät lasten koulussa viettämää aikaa merkittävästi enemmän kuin esimerkiksi ilmaiset koulupuvut.

[TAULUKKO ON VARMAAN TULOSSA, POISTA VIITTAUS JOS EI TULE]

Tällä sivustolla esitellyt järjestöt työskentelevät tutkitusti tehokkailla menetelmillä, ja jotkut niistä harjoittavat tutkimusta osana toimintaansa. Esimerkiksi vastikkeettomia varainsiirtoja äärimmäisessä köyhyydessä eläville jakaville GiveDirectly seuraa lahjoituksia saaneiden elämää ja vertaa sitä verrokkiryhmään. GiveDirectlyn tutkimuksissa selvitetään muun muassa lahjoitusten määrän ja säännöllisyyde nvaikutuksia sekä toteutetaan maailman toistaiseksi pisintä perustulokokeilua.

Tukemalla GiveDirectlyn kaltaisia tutkimusta tekeviä avustusjärjestöjä avustat kahdella tavalla. Ensinnäkin apusi ohjautuu kohteeseen, joka toimii tämänhetkisen tiedon valossa niin tehokkaasti kuin mahdollista. Toisekseen lisäät tietoa eri avustustapojen vaikutuksesta, jotta jatkossa apua voidaan kohdistaa vieläkin paremmin ja luotettavammin.

Kun tarkoitus on auttaa, enemmän on enemmän

Vakavista ongelmista tekee osaltaan vakavia se, että niistä on haittaa monelle. Ongelmien koon hahmottaminen voi kuitenkin olla vaikeaa.

Vaikka avustuksista , voi silti olla vaikea muodostaa mielikuvaa siitä, miten suurista ongelmista on kyse.

Ei ole sattumaa, että monesti avun perille viemisestä kerrotaan yhden ihmisen tarinan kautta: on paljon helpompaa samaistua yhteen ihmiseen kuin sataan miljoonaan. Tämän takia myös jotkin suosittelemamme järjestöt keräävät kokemuksia suoraan avunsaajilta: tästä voit tutustua GiveDirectlyn suorien rahalahjoitusten saajien kokemuksiin.

Uskomme kuitenkin, että monet haluavat auttaa mahdollisimman montaa ihmistä tai eläintä riippumatta siitä, raportoidaanko toiminnasta lukujen vai tarinoiden kautta. Kaikki suosittelemamme avustustahot työskentelevät laajojen, monia koskettavien ongelmien parissa.

Jos ongelman laajuus on sinulle erityisen tärkeä syy valita avustuskohde, saatat haluta tutustua tulevaisuuskohteisiimme. Nämä hankkeet pyrkivät hyödyttämään ihmiskuntaa nyt ja pitkällä tähtäimellä.

Apua sinne, mistä ei kerrota uutisissa

Katastrofiuutiset herättävät ihmiset lahjoittamaan rahaa: kun luemme luonnonmullistuksesta tai syttyneestä sodasta, avun tarve tuntuu selvältä. Tämä kertoo ihmisten auttamishalusta ja empatista. Samaistumme katastrofien uhreihin ja haluaisimme helpottaa heidän oloaan vaikean tilanteen keskellä. Tai jos välitämme eläimistä, saatamme lehtijutun

Samaan aikaan maailmassa on kuitenkin paljon ihmisiä ja eläimiä, joiden kohtaamista vaikeuksista ei kerrota uutisissa. Niissä ei ole mitään uutisoimisen arvoista, sillä samat vaikeudet ovat jatkuneet jo kauan. Kuitenkin myös pitkään jatkuneita ongelmia voidaan lievittää avun kautta.

Apua tarvitaan eniten siellä, missä sitä on tarjolla vähiten. Monet tämän sivuston avustuskohteista voivat tuntua aluksi yllättäviltä: miksi juuri malarian tai suolistoloisten torjuminen olisi tärkeää, eihän niistä kirjoiteta juuri lehdissäkään? Juuri kohteiden samaan vähäisen huomion takia ne pystyvät kuitenkin hyödyntämään saamiaan lahjoituksia kaikista parhaalla tavalla.

Uskomme, että monet haluavat lahjoittaa järjestöille, jotka toimivat siellä, missä muut eivät. Laiminlyötyjen kohteiden kautta voi huolehtia unohdettujen eduista.

Suosittelemme vain sellaisia kohteita, joilla on varmasti käyttöä lisärahoitukselle. Mikäli järjestön rahoitustarve jonain vuonna täyttyy, poistamme sen listalta, kunnes se pystyy jälleen hyödyntämään saamaansa rahoitusta.

Jos laiminlyötyjen kohteiden tukeminen on sinulle erityisen tärkeää, suosittelemme tutustumaan eläinoikeuskohteisiimme. Nostamme esiin järjestöjä, jotka työskentelevät sellaisten eläinten hyväksi, joiden puolustamiseksi suunnataan tällä hetkellä vain murto-osa eläinsuojeluun kohdistetusta rahoituksesta.

On helpompi auttaa, kun tietää, mitä tehdä

Jos tietää, mitä asialle tehdä, ei tarvitse enää kuin tehdä se. Moniin maailman ongelmiin ei tarvitse enää keksiä ratkaisua, vaan ratkaisu täytyy vain toteuttaa. Malariaan kuolee 400 000 ihmistä vuosittain, mutta keinot malarialta suojautumiseen hyttysverkkojen ja estolääkityksen kautta ovat jo olemassa. Jokainen malariakuolema on ehkäistävissä.

Suosittelemme muitakin kohteita, joiden vaikutuksesta on selkeää tutkimusnäyttöä: tiedetään, että suorat rahalahjoitukset maailman köyhimmille ihmisille menevät välttämättömään tarpeeseen, ja että yrityksiin vaikuttamalla voidaan vähentää tuotantoeläinten kohtaamaa kärsimystä.

Joskus taas ei tiedetä vielä tarkasti, mikä on paras tapa auttaa. Tämän takia suosittelemme myös tutkimukseen keskittyviä lahjoituskohteita, joiden uskomme voivan tuottaa välttämätöntä tietoa niiden toimenpiteiden löytämiseksi, joilla maailman ongelmiin voidaan puuttua.

Jos ongelman ratkaistavuus nykyään tiedossa olevilla keinoilla on sinulle tärkeä arvo, suosittelemme erityisesti köyhyyteen ja terveyteen keskittyviä järjestöjämme. Ne työskentelevät hankkeiden parissa, joiden edistymistä voidaan seurata melko tarkasti: malariaverkko maksaa noin kaksi dollaria, noin 600 verkkoa estää noin 1000 malariatartuntaa ja ehkäisee siten noin yhden lapsen malariakuoleman.