Clean Air Task Force

Clean Air Task Force
Lahjoita kohteelle tästä

Clean Air Task Force työskentelee fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyvien päästöjen alentamiseksi ja energiahaasteiden ratkaisemiseksi.

Clean Air Task Force panostaa tieteellisen näytön pohjalta päästöjen vähentämiseen tähtäävään sääntelyyn, mikä on tärkeä ja laiminlyöty sääntelyn ala. Suurin osa työstä tapahtuu Yhdysvalloissa, missä järjestö työskentelee kansallisella ja paikallisella tasolla sähköntuotannon, teollisuuden ja liikenteen säännösten muuttamisen parissa. Lisäresurssien turvin järjestön on mahdollista laajentaa toimintaansa Kiinassa, Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa suurimman ilmastovaikutuksen saavuttamiseksi.

Järjestön tiimi koostuu politiikan, tekniikan ja lobbauksen asiantuntijoista, joilla on vahva tausta politiikan muuttamisen projekteissa, joita he ovat johtaneet tai ohjanneet yhdessä muiden kanssa. Järjestöllä on myös ohjelma, joka tukee matalafossiilisia  teknologisia innovaatioita. Sillä on teknologia-agnostinen näkemys siitä, miten hiilidioksiditasoja voidaan alentaa nopeimmin.

Founders Pledge -järjestön laatimassa raportissa CATF arvioidaan niin kustannustehokkaasti, että se ehkäisee yhden tonnin CO2-päästöt 0,1–1 euron (0,1–1 USD) rahoituksella.

Järjestön kotisivu // Giving Greenin arvio CATF:sta

Palaa selaamaan kohteita