Clean Air Task Force

Clean Air Task Force
Lahjoita kohteelle tästä

Clean Air Task Force työskentelee fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyvien päästöjen alentamiseksi ja energiahaasteiden ratkaisemiseksi.

Clean Air Task Force panostaa tieteellisen näytön pohjalta päästöjen vähentämiseen tähtäävään sääntelyyn. Suurin osa työstä tapahtuu Yhdysvalloissa, missä järjestö työskentelee kansallisella ja paikallisella tasolla sähköntuotannon, teollisuuden ja liikenteen säännösten muuttamisen parissa. Lisäresurssien turvin järjestön on mahdollista laajentaa toimintaansa Kiinassa, Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa suurimman ilmastovaikutuksen saavuttamiseksi.

Järjestön tiimi koostuu politiikan, tekniikan ja lobbauksen asiantuntijoista, joilla on vahva tausta politiikan muuttamisen projekteissa, joita he ovat johtaneet tai ohjanneet yhdessä muiden kanssa. Järjestöllä on myös ohjelma, joka tukee matalafossiilisia teknologisia innovaatioita.

Founders Pledge -järjestön laatimassa raportissa arvioidaan, että Clean Air Task Force ehkäisee yhden tonnin hiilidioksidipäästöt 0,1–1 euron (0,1–1 USD) rahoituksella.

Järjestön kotisivu // Giving Greenin arvio CATF:sta

Palaa selaamaan kohteita