Ukrainan auttaminen

Suositeltuja kohteita

Ukrainalaisten pakolaisten auttaminen

Valtava määrä ukrainalaisia on paennut kodeistaan naapurimaihin. Siksi suosittelemme erityisesti Ukrainan naapurimaissa toimivia järjestöjä.

Humanitaarinen apu Ukrainassa

Mielipidevaikuttaminen Venäjällä

Tilanteeseen voi pyrkiä vaikuttamaan myös epäsuorasti tukemalla kansalaisjärjestöjä Venäjällä ja vapaata venäjänkielistä mediaa.

Kuinka kohteet on valittu

Lahjoittaminen.fi antaa tutkimustietoon perustuvia suosituksia kohteista, joihin lahjoittamalla on mahdollista tehdä eniten hyvää. Tavallisesti suosittelemamme järjestöt tekevät työtä laajojen ja vakavien mutta suhteellisen laiminlyötyjen ongelmien parissa. Hyödynnämme suosituksissamme tutkimusta hyväntekeväisyysjärjestöjen hankkeiden vaikutuksista, kustannustehokkuudesta ja epäsuorista vaikutuksista sekä järjestöjen toiminnan avoimuudesta ja kyvystä hyödyntää lisärahoitusta.

Ukrainan tilanne kuitenkin poikkeaa tavallisesta. Perusteelliseen tutkimukseen ei ole aikaa eikä mahdollisuuksia uudessa ja nopeasti muuttuvassa tilanteessa. Siksi suosituksemme ovat vähemmän varmoja kuin yleensä. Juuri näiden kohteiden valikoituminen suosituksiin ei tarkoita, ettei muita yhtä hyviä tai parempia kohteita voisi olla olemassa. Jos uskot, että suosittelemme väärää järjestöä, olet tervetullut lähettämään meille palautetta. Pyrimme myös itse päivittämään suosituksia tilanteen jatkuessa.

Kohteiden valinnassa on hyödynnetty efektiivisen altruismin liikkeen piirissä käytyä keskustelua ja liikettä lähellä olevaa journalismia sekä puolalaisen Fundacja Efektywny Altruizm -järjestön suosituksia.

Suosittelemme ukrainalaisia pakolaisia auttavia järjestöjä. Pakolaisten auttaminen on suoraviivainen matalan riskin tapa auttaa kriisissä. Enemmistö pakolaisista on Puolassa (17.5.2022 3,4 miljoonaa kaikkiaan 6,3:sta miljoonasta pakolaisesta), joten suosittelemme erityisesti puolalaisia järjestöjä.

Lisäksi suosittelemme Lääkärit ilman rajoja -järjestöä ja UNICEFia. Emme normaalisti suosittele suurimpia kansainvälisten järjestöjä kohteina, koska niiden toiminnan tehokkuutta on vaikea arvioida. Ukrainan tilanteessa suurilla järjestöillä on kuitenkin hyvät mahdollisuudet avun perille toimittamiseen. Näillä järjestöillä on myös paljon kokemusta kriisitilanteissa auttamisesta.

Suosittelemme myös ihmisoikeustyön ja vapaan median tukemista Venäjällä. Nämä vaikuttavat tilanteeseen epäsuorasti tukemalla sodan vastustamista Venäjällä, ja niiden työ on yleisesti tärkeää.

Lue lisää


Huomio: Ukrainan tilanne on uusi ja epävakaa, joten kohteiden tehokkuudesta ei ole olemassa samanlaista tutkimustietoa ja analyysia kuin muista suosittelemistamme kohteista. Siksi suosituksemme Ukrainan tilanteessa eivät ole yhtä varmoja kuin muut suosituksemme ja suosittelemme hieman erilaisia järjestöjä kuin yleensä.

Maailman muut ongelmat kuten lasten malariakuolemat ja ilmastonmuutos ovat valitettavasti edelleen yhtä polttavia kuin ennen Ukrainan kriisin puhkeamista, joten tavalliset suosituksemme ovat hyvin todennäköisesti edelleen tehokkaimpia lahjoituskohteita mitattuna lahjoitettua euroa kohti saavutetulla vaikutuksella.